Responsables do Banco de Alimentos de Albacete con José Ruiz, director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha

Mercadona doa máis de 12.000 litros de leite ao Banco de Alimentos de Albacete

06 de septembro de 2021
  • A compañía afianza a súa colaboración co Banco de Alimentos de Albacete entregando produto de primeira necesidade.
  • Mercadona apoia e colabora con 12 comedores sociais da Comunidade e ademais co Banco de Alimentos e outras entidades sociais da rexión como Cáritas ou a Cruz Vermella.
  • Mercadona doou na rexión o equivalente a máis de 8.300 carros da compra, duplicando o doado no ano anterior.
  • En 2020 a compañía doou máis de 500 toneladas de alimentos de primeira necesidade tan só en Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, a compañía, que xa doou durante 2020 máis de 500 toneladas de produtos de primeira necesidade a diferentes entidades sociais da rexión, fixo entrega ao Banco de Alimentos de Albacete de máis de 12.000 litros de leite, para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas, nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.

José Ruiz, Director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e comedores sociais de Castilla-La Mancha, aos cales doou máis de 500 toneladas de alimentos en 2020. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás demandas das persoas máis necesitadas nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Por outro lado, José Antonio García, Presidente da Fundación Banco de Alimentos de Albacete, deu as grazas aos responsables de Mercadona por esta doazón de alimentos, resaltando a solidariedade e o compromiso social que demostran coas súas doazóns, que será de gran axuda para atender a demanda de axuda das Asociacións que atendemos.

Mercadona doou en 2020 o dobre de produtos respecto ao ano anterior, o equivalente a 8.300 carros da compra, a través da colaboración con comedores sociais, ademais de Bancos de Alimentos, Cruz Vermella ou Cáritas de toda a rexión onde a compañía está presente.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolver parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Responsables do Banco de Alimentos de Albacete con José Ruiz, director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La ManchaResponsables do Banco de Alimentos de Albacete con José Ruiz, director de Relacións Externas de Mercadona en Castilla-La Mancha.

Mercadona doa produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de AlbaceteDurante a entrega de máis de 12.000 litros de leite de Mercadona ao Banco de Alimentos de Albacete.