Entrega de Mercadona a Cáritas Diocesana de Toledo

Mercadona doa a Cáritas Diocesana de Toledo case 7 toneladas de produtos de primeira necesidade

01 de xuño de 2020
  • A compañía afianza a súa colaboración con entidades sociais da provincia de Toledo, como Cáritas Diocesana de Toledo, entregando alimentos de primeira necesidade, como aceite, cacao, legumes, azucre, conservas vexetais, arroz e galletas.
  • Mercadona reforza as doazóns de alimentos durante a excepcional situación ocasionada pola Covid-19, e dá resposta ás necesidades derivadas desta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo.
  • A compañía, ata o momento, doou ás distintas entidades e organizacións sociais de Castilla-La Mancha máis de 103 toneladas de produtos e alimentos.
  • En 2019, a compañía doou un total de 250 toneladas de alimentos de primeira necesidade na Comunidade de Castilla-La Mancha.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, reforza o seu Modelo Responsable durante a situación excepcional que vive o país ocasionada pola Covid-19. Neste sentido, afianza o seu proceso de doazóns a entidades sociais da comunidade, aplicando novas medidas que garanten tanto a seguridade das persoas, como a subministración destas organizacións.

Natalia Castrillo, Directora de Relacións Externas de Mercadona na provincia de Toledo, destaca que: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando cos bancos de alimentos e entidades sociais de Castilla-La Mancha, onde doou 250 toneladas de alimentos en 2019. A situación de excepcionalidade que estamos vivindo é moi cambiante e require pola nosa parte axilidade nas nosas decisións e formulacións, cun único obxectivo: facer o que faga falta para dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables nesta situación de extraordinaria complexidade que estamos vivindo”.

Javier García-Cabañas, Secretario Xeral de Cáritas Diocesana de Toledo, agradeceu a Mercadona “o seu compromiso coas familias máis vulnerables, un compromiso que non é só neste tempo de pandemia, senón que ao longo do ano tamén se pon de manifesto noutras doazóns para Cáritas Parroquiais e proxectos da compañía. Grazas a esta doazón, poderemos seguir atendendo a miles de familias na provincia de Toledo, nuns momentos de grave dificultade económica e social”.

Dende que comezou a emerxencia coronavirus, grazas á colaboración de entidades e empresas como Mercadona, Cáritas Diocesana de Toledo puido atender e axudar en dous meses a máis de 7.700 familias de toda a provincia de Toledo.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Mercadona, dentro do compromiso de compartir coa sociedade parte de canto recibe dela, desenvolve o Plan de Responsabilidade Social comentado anteriormente, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona colabora con máis de 260 comedores sociais e máis de 60 bancos de alimentos e outras entidades sociais de España e Portugal, ás que doa diariamente alimentos e participa nas campañas de recollida de alimentos que as devanditas entidades organizan.

De feito, no que vai de ano, a compañía doou a todas estas entidades e organizacións un total de 5.835 toneladas de alimentos, 5.567 en España e 268 en Portugal, cantidades que se foron incrementando dende que a compañía o 26 de marzo, tras a paréntese producida como consecuencia do impacto que a Covid-19 tivo nos procesos da compañía, tomase a decisión de reactivar os procesos de doazón de produtos de primeira necesidade aos Comedores Sociais e Bancos de Alimentos cos que a compañía viña colaborando habitualmente.

Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con distintos graos de discapacidade.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos Provedores Totaler a conversión dos residuos en novos recursos.  Ademais, traballa no proxecto de Distribución Urbana sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Mercadona é, dende 2009, membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, é socio dende o ano 2011 do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.

Entrega de Mercadona a Cáritas Diocesana de ToledoEntrega de Mercadona a Cáritas Diocesana de Toledo.

Logo EActiVate