Representantes do Banco de Alimentos e Mercadona na Región de Murcia durante a doazón

Mercadona doa 44.000 unidades de xabón das mans ao Banco de Alimentos de Murcia

01 de outubro de 2021
  • A compañía doou máis de 276 toneladas de produtos en 2020 a entidades sociais murcianas, o equivalente a 4.600 carros da compra.
  • Mercadona apoia e colabora con 4 comedores sociais e outras entidades benéficas da rexión.
  • No que vai de ano a compañía doou 196 toneladas de produtos a distintas entidades da Región de Murcia, o equivalente a máis de 3.270 carros da compra.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, doou máis de 44.000 unidades de xabón líquido das mans ao Banco de Alimentos de Murcia que á súa vez o repartirá entre as entidades sociais rexionais. No que levamos de ano a compañía xa doou máis de 196 toneladas de produtos de primeira necesidade, isto equivale a máis de 3.270 carros da compra.

En 2020 a compañía doou 276 toneladas de produtos a comedores sociais da Región de Murcia e outras entidades, o equivalente a 4.600 carros da compra. En concreto ao Comedor Jesús Abandonado en Murcia, Beata Piedad de la Cruz en Alcantarilla e aos de Cáritas e Hospitalidad Santa Teresa, ambos en Cartagena. Dentro destas colaboracións tamén están as realizadas a distintas entidades benéficas como o propio Banco de Alimentos de Murcia e Cáritas, entre outras entidades rexionais e locais.

José García, Presidente do Banco de Alimentos de Murcia comentou que: “Mercadona empezou a colaborar con nós hai anos e temos que destacar o seu gran compromiso social con esta entidade e con outras na Región de Murcia”. Ana Belén Martínez (Directora de Relacións Externas Región de Murcia) destaca: “A compañía, no seu firme compromiso de estar ao lado dos colectivos máis desfavorecidos, intensifica o seu Modelo Responsable colaborando coas entidades e comedores sociais da rexión”.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é compartir parte de canto recibe dela, e é que así é como a compañía concibe o éxito, trátase de ser sostibles e responsables con todos os grupos de interese, demostrando con feitos os valores e o compromiso coa sociedade que a caracteriza.  Así se desenvolve o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Xunto á doazón de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos responsable, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables e reciclar todo o residuo plástico. Nos últimos sete meses, Mercadona adaptou as súas tendas de España e Portugal ao modelo de Tenda 6.25, a toda a cadea durante este ano. Na Región de Murcia xa está implantado nos 63 supermercados que teñen. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Representantes do Banco de Alimentos e Mercadona na Región de Murcia durante a doazónRepresentantes do Banco de Alimentos e Mercadona na Región de Murcia durante a doazón.