Mercadona doa 12.000 litros de leite ao Banco de Alimentos de Almería

Mercadona doa 12.000 litros de leite ao Banco de Alimentos de Almería

26 de xullo de 2023
  • A compañía actualmente colabora con 19 entidades sociais da provincia e ten previsto incluír novas entidades.

Mercadona, compañía de supermercados físicos e de venda en liña, doou máis de 12.000 litros de leite ao Banco de Alimentos de Almería e, ademais, colabora con doazóns diarias a outras entidades benéficas. Neste sentido, ata xuño a compañía doou na provincia de Almería 189 toneladas, equivalente a 3.145 carros de compra.

Desta cantidade, 16 toneladas de alimentos foron doadas ao Banco de Alimentos de Almería e o resto foi doado diariamente entre as demais entidades e asociacións benéficas coas que a compañía colabora na provincia.

Así mesmo, os “Xefes” (clientes) tamén colaboraron en distintas iniciativas solidarias organizadas ao longo do pasado ano e, máis recentemente, na Operación Quilo da Primavera. Destaca a participación destes na Gran Recollida de Alimentos organizada pola Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) na que, grazas á solidariedade dos clientes e a un 10 % do total doado que Mercadona sumou a esta iniciativa solidaria, conseguiuse recadar máis de 3,5 millóns de euros, que se transformarán ao longo de 2023 en máis de 2.300 toneladas de produtos de primeira necesidade para os usuarios dos distintos bancos de alimentos participantes. Froito desa recadación xa se entregou ao Banco de Alimentos de Almería máis de 21 toneladas de alimentos, equivalentes a 350 carros.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é compartir parte de canto recibe dela. Con este obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía, que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido.

Así mesmo, Mercadona colabora con 32 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social é a sostibilidade. Para iso, conta cun Sistema de Xestión Ambiental propio, baseado nos principios da economía circular e enfocado á optimización loxística, a eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a produción sostible e a redución de plástico.

Nese sentido, Mercadona, xunto cos seus provedores Totaler, traballa na Estratexia 6.25 para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico, que todos os envases deste material sexan reciclables, e reciclar todo o residuo plástico. Ademais, traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes.

Dende o ano 2011 é socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas para a defensa dos valores fundamentais en materia de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.

Mercadona doa 12.000 litros de leite ao Banco de Alimentos de AlmeríaEntrega de leite ao Banco de Alimentos de Almería.