Doazón de alimentos por parte de Mercadona en Cádiz

Mercadona colabora coa Casa-Fogar Federico Ozanam en San Fernando (Cádiz)

11 de abril de 2019
  • A compañía entrega a diario produtos de primeira necesidade cos que se poderán atender máis de 20 persoas diarias.
  • Con este novo acordo, xa son sete os comedores sociais cos que colabora Mercadona na provincia de Cádiz.

No marco da súa responsabilidade social, Mercadona iniciou unha colaboración estable coa Casa-Fogar Federico Ozanam en San Fernando (Cádiz) a través da entrega diaria de produtos de primeira necesidade, aptos para o seu consumo, pero non para a venda segundo os criterios da compañía. A doazón realízase diariamente grazas aos recursos loxísticos e humanos que achega Mercadona, e os produtos entréganse nas mellores condicións de calidade e seguridade alimentaria. Con esta iniciativa solidaria axúdase na elaboración das comidas para as persoas sen fogar e en risco de exclusión social que atende esta institución, situada nos números 48 e 50 da rúa Lope de Vega da localidade de San Fernando.

A Casa-Fogar Federico Ozanam está xestionada pola sociedade San Vicente de Paúl. Entre os obxectivos desta institución encóntrase a de brindarlles a posibilidade aos acollidos de obter recursos e habilidades cos que poidan cambiar a súa realidade actual, así como facilitar un aloxamento digno nunhas instalacións adecuadas e educalos na necesidade de ter uns hábitos de vida a través da hixiene persoal, da alimentación saudable, do descanso e do exercicio, facendo partícipe ao acollido da súa propia reinserción social e laboral.

Francisco Olgado, director do centro, mostrou o agradecemento desta institución a Mercadona pola doazón diaria de alimentos: “a achega permitiranos gañar calidade e variedade nos menús que lles ofrecemos ás persoas que atendemos. Ademais, é unha colaboración que vai máis alá do material e que cumpre co noso obxectivo de que ninguén quede indiferente ante o sufrimento do próximo”.

Persoal da Casa-Fogar Federico Ozanam tras recibir a doazón diaria de alimentosPersoal da Casa-Fogar Federico Ozanam tras recibir a doazón diaria de alimentos.

Por outro lado, cabe destacar que a compañía segue desenvolvendo o seu plan de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais en Cádiz, provincia na que colabora con outros seis comedores sociais: Amigas al Sur e Virgen Poderosa en Cádiz capital, Nuevo Hogar Betania en La Línea de la Concepción, ACCEM en Arcos de la Frontera, Nuevo Ciclo en Jerez de la Frontera e Padre Cruceyra en Algeciras. Ademais, a compañía fixo a entrega en 2018 de máis de 4.700 quilos de produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Cádiz e de Campo de Gibraltar para distribuílos entre as persoas máis necesitadas.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é contribuír ao seu desenvolvemento e progreso de forma sostible. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos provedores totaler a conversión de residuos en novos recursos.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 170 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades benéficas de toda España para a doazón diaria de alimentos, así como, a colaboración en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con 33 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.