Furgoneta de repartición de Mercadona

Mercadona colabora co comedor social da barriada de El Matadero en Huelva

27 de septembro de 2018
  • A compañía entrégalle diariamente produtos de primeira necesidade ao comedor social que atende máis de 80 persoas cada día.
  • Con este novo acordo, son seis os comedores sociais cos que colabora Mercadona na provincia onubense.

Mercadona iniciou a súa colaboración co comedor social da barriada de El Matadero en Huelva a través da entrega diaria de produtos de primeira necesidade, aptos para o seu consumo pero non para a venda segundo os criterios da compañía. A doazón  realízase diariamente grazas aos recursos loxísticos e humanos que tamén achega Mercadona, que leva ao comedor os produtos para que os voluntarios preparen as comidas.

O comedor social da barriada de El Matadero, pertencente á Igrexa Cristiá Evanxélica (Renacer en Xesucristo), atende diariamente unhas 80 persoas ás que lles ofrecen almorzo e xantar, así como bocadillos e un reforzo alimentario para o resto do día. Ademais, actualmente realizan unha repartición de alimentos a 11 familias da contorna.  

O responsable do comedor social da barriada de El Matadero, Luciano Gómez, mostrou o seu agradecemento a Mercadona "polo apoio alimentario de calidade que nos ofrece". Destacou que "grazas a estas doazóns diarias púidose incrementar o número de usuarios e a variedade nos alimentos, facilitándolles unha dieta máis completa, así como ampliar o servizo a familias con fillos e persoas maiores con dificultades na súa mobilidade".

Por outro lado, cabe destacar que a compañía segue desenvolvendo o seu plan de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais en Huelva, provincia na que colabora con outros cinco comedores sociais: Virgen de la Cinta en Huelva capital, Virgen de la Consolación en Cartaya, Virgen de las Angustias en Ayamonte, Asociación Manos Solidarias en Isla Cristina e Comedor Social de Lepe, ao que sumou un novo centro con entregas diarias de alimentos. Ademais, a compañía fixo a entrega este ano de máis de 3.900 quilos de produtos de primeira necesidade ao Banco de Alimentos de Huelva para distribuílos entre as persoas máis necesitadas.

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de RSE de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é contribuír ao seu desenvolvemento e progreso de forma sostible. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ético a través de distintas liñas de actuación que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Como parte desta política, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos interprovedores a conversión de residuos en novos recursos.

Ademais, Mercadona colabora con máis de 140 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades benéficas de toda España para a doazón diaria de alimentos, así como, a colaboración en campañas de recollida de alimentos. Igualmente, traballa con máis de 27 fundacións e centros ocupacionais na decoración das súas tendas con murais de trencadís, elaborados por más de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.

Mercadona é dende 2009 membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida dende o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.