Uso de cookies

Empregamos "cookies" propias e de terceiros para elaborar o sitio. Se continuares a navegar debes aceptar o seu uso

Máis información e política de cookies.

Mural de trencadís do Punto de Acabado do Novo Modelo de Tenda Eficiente de Mercadona

Así se fan os murais que decoran as tendas Mercadona

05 de septembro de 2018
  • Os murais que decoran as tendas Mercadona están realizados coa técnica do trencadís por máis de 1.000 persoas con discapacidade intelectual.
  • En 2017 elaboráronse máis de 1.650 novos murais para situalos na Peixería e no Punto de Acabado dos supermercados da compañía.

Vídeo en español

No marco da política de innovación social de Mercadona, a compañía colabora con máis de 27 fundacións e centros ocupacionais na elaboración dos murais que decoran as seccións de Peixería e o Punto de Acabado da Carnicería das súas tendas. En 2017, máis de 1.000 persoas con discapacidade traballaron en máis de 1.650 novos murais.

Mercadona e Pamesa Cerámica puxeron en marcha este proxecto en 2011 coa finalidade de ofrecerlles a estas persoas unha formación e un emprego, ademais de desenvolver outras capacidades como o traballo en equipo e a concentración. Dende que se iniciara o proxecto, e ata 2017, instaláronse máis de 5.000 murais decorativos en supermercados de toda España.

O deseño dos murais, realizados coa técnica do trencadís, foi variando de acordo coa estética dos supermercados Mercadona. Coa posta en marcha do Novo Modelo de Tenda Eficiente a finais de 2016, a extensión do mural da peixería ampliouse e optouse pola combinación de cores azuis e grises; mentres que o deseño do novo Punto de Acabado da Carnicería é máis reducido e con tonalidades negras e grises.

Como se fan os murais de trencadís

A elaboración dos murais de trencadís  é unha tarefa totalmente artesanal, na que os usuarios das distintas entidades que colaboran con Mercadona teñen que realizar diversas tarefas motrices e de concentración que, á súa vez, están organizadas en distintos pasos nos que participan todos:

  1. Cando as distintas fundacións e os centros ocupacionais cos que colabora Mercadona reciben os pedazos rotos de cerámica por parte de Pamesa  Cerámica, os usuarios limpan, clasifican e marcan as pezas que formarán os murais de trencadís.
  2. Sobre un patrón debuxado vanse encaixando as pezas coidadosamente ata formar o mosaico.
  3. Con axuda dunha malla, os usuarios encolan a peza global.
  4. Déixase secar durante varias horas.
  5. Unha vez seco, numeran e dividen o mosaico en distintos módulos, para facilitar a súa posterior montaxe na tenda.
  6. Empaquetan os distintos módulos que formarán o mural completo e Pamesa Cerámica recólleos e trasládaos á tenda de Mercadona onde decorarán as seccións de Peixería e Carnicería.

Pasos para componer los murales de trencadís que decoran las secciones de Pescadería y Carnicería de Mercadona

Unha política de acción social sostible integrada na estratexia de Responsabilidade Social de Mercadona

Un dos compromisos que Mercadona mantén coa sociedade é devolverlle parte de canto recibe dela. Co devandito obxectivo, desenvólvese o Plan de Responsabilidade Social da compañía que atende o compoñente social e ambiental a través de distintas liñas de actuación sostibles que reforzan a súa aposta polo crecemento compartido. Dentro deste sitúase o proxecto trencadís.

Ademais, Mercadona traballa no Proxecto de Distribución Urbana Sostible e na mellora da calidade do aire nas nosas cidades mediante camións e furgonetas propulsados por tecnoloxías máis limpas e eficientes, así como na construción de cubertas axardinadas e xardíns verticais nas súas tendas.

Outra liña estratéxica do Plan de Responsabilidade Social de Mercadona é a sostibilidade medioambiental. Para iso, Mercadona conta cun Sistema de Xestión Medioambiental propio, enfocado á optimización loxística, á eficiencia enerxética e á redución de residuos; parte deste sistema está baseado nos principios da Economía Circular e busca conxuntamente cos interprovedores a conversión de residuos en novos recursos.

Mercadona tamén colabora con máis de 140 comedores sociais e 60 bancos de alimentos e outras entidades benéficas de toda España para a doazón diaria de alimentos.

Dende 2009, a compañía é membro do Foro Europeo da Distribución para a Sostibilidade (REAP), un organismo copresidido pola Comisión Europea no que todos os seus participantes son auditados periódica e externamente en materia de sostibilidade. Ademais, está adherida desde o ano 2011 ao Pacto Mundial das Nacións Unidas pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.