Sinatura Convenio ACEPA e Mercadona

A Asociación Celíaca Principado de Asturias e Mercadona estreitan a súa relación coa sinatura dun convenio de colaboración

02 de marzo de 2020
  • ACEPA asina un convenio de colaboración con Mercadona co fin de sensibilizar a sociedade ante a Enfermidade celíaca e a dieta sen glute.

A Asociación Celíaca Principado de Asturias (ACEPA) asinou con Mercadona un convenio de colaboración. O devandito convenio quere garantir e mellorar a protección dos dereitos dos usuarios e consumidores en Asturias afectados pola enfermidade celíaca. En virtude do convenio asinado, ambas as dúas partes tamén se comprometen a potenciar a información da sociedade en relación á distribución comercial polo miúdo ao consumidor a través das canles de supermercados Mercadona.

O Convenio Marco asinado contempla o desenvolvemento posterior de acordos específicos en defensa dos intereses do colectivo celíaco de Asturias, o que poderá plasmarse en campañas de información e sensibilización conxuntas, así como na posta en marcha de cursos, seminarios ou xornadas ou na realización de estudos concretos. Para tal efecto, o Convenio estará vixente ata o 31 de decembro de 2020, data a partir da que, e de común acordo, poderá prorrogarse por períodos dun ano.

ACEPA

A Asociación Celíaca Principado de Asturias (ACEPA) é unha entidade de carácter privado sen ánimo de lucro, constituída hai 22 anos. O seu obxectivo fundamental é axudar a todas as persoas afectadas pola enfermidade celíaca. Agrupa con carácter voluntario os celíacos, pais/titores de nenos celíacos e todos aqueles enfermos cuxo tratamento esixa manter unha dieta sen glute, co fin de buscar as solucións máis idóneas aos problemas de tipo social, psicolóxico e técnico que poden presentarse como consecuencia da súa condición. En definitiva, mellorar a calidade de vida do celíaco, conseguindo que a dieta sen glute, o seu único tratamento, poida garantirse cos mínimos problemas na súa vida diaria.

A Enfermidade Celíaca é unha intolerancia permanente ao glute, padécena persoas xeneticamente predispostas, tanto nenos como adultos. Aféctalle a unha de cada 100 persoas nacidas vivas, o que a converte na enfermidade crónica intestinal máis frecuente no noso país. O glute é unha proteína que se encontra no trigo, centeo, cebada, avea, triticale, espelta e kamut. O único tratamento é unha dieta estrita sen glute para toda a vida.

Nestes momentos a Asociación conta cuns 480 socios e entre as actividades desenvolvidas están cursos de cociña, a celebración do “Día Nacional do Celíaco”, a Xornada Celíaca FIDMA, a Carrerina Celíaca, etc.

Mercadona en Asturias

Mercadona, compañía de supermercados de capital integramente español, colabora activamente co colectivo celíaco dende o ano 2000, a través da estreita relación que mantén coa Federación Española de Asociacións de Celíacos (FACE). Ao longo de todos estes anos, Mercadona participou en diferentes foros e actos de FACE e paulatinamente foi incorporando produtos sen glute á súa oferta, todos eles publicados na listaxe de alimentos que anualmente edita e distribúe esta Federación entre os seus asociados.

Mercadona, iniciou a súa traxectoria en Asturias no ano 2004, coa apertura dunha tenda en Avilés. Dende entón, a súa aposta por esta Comunidade Autónoma foi destacable, e cerrou 2019 cun total de 24 tendas repartidas entre os principais municipios da rexión.