Legal

Legal

El nostre Codi de Conducta


Som una empresa que busca la satisfacció dels nostres cinc components per mitjà del nostre model de gestió de Qualitat Total: “El Cap”, com internament anomenem el client, el treballador, el proveïdor, la societat, el capital.

Per això, la nostra prioritat és comunicar de manera clara quins són els principis que ens guien en la nostra manera d'actuar. Amb este objectiu hem elaborat un Codi de Conducta, que té com a missió assegurar el compliment dels nostres valors i de la llei:

Una altra informació

Legalitat

Legalitat

Tots hem de complir les lleis i les normatives que regulen en cada país l'activitat de la companyia.

Integritat i responsabilitat

Integritat i responsabilitat

Mantindre una relació d'honestedat i confiança amb els "Caps", els treballadors, els proveïdors i la societat és fonamental per a complir la Missió de Mercadona. Mercadona vol transmetre i, al mateix temps, exigir a tots els components als quals resulte aplicable este Codi un comportament i una actuació lleial, diligent, eficient i enfocada a la satisfacció dels 5 components.

Compromís

Compromís

L'"orgull de pertinença" en Mercadona ha de ser una constant que presidisca l'actuació de tots i cada un dels que conformem Mercadona, que ens servisca de guia per al compliment de la Missió, i que ens sentim part integrant de Mercadona.

Com complim el codi?

Com complim el codi?


Per a complir el nostre Codi de Conducta és important que qualsevol comportament no desitjat es detecte a temps. Per este motiu, a més del canal habitual que els empleats coneixen i poden utilitzar per mitjà de la comunicació interna, en Mercadona hem implantat un canal confidencial que oferix als empleats, clients, proveïdors, accionistes i altres tercers interessats la possibilitat de presentar denúncies relacionades amb preocupacions o queixes sobre: actes de corrupció, delictes financers, fiscals, medi ambient i qualsevol tipus de conducta il·legal.

Veure més
Vies de comunicació
Consulta

Consulta

És possible que ens envies les teues preguntes per mitjà d'un formulari.