Logos Mercadona i la UPF Barcelona School of Management

Mercadona i la UPF Barcelona School of Management creen una càtedra per a potenciar l'economia circular

26 de setembre de 2020

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, i la UPF Barcelona School of Management segellen un acord de col·laboració per a crear la Càtedra Mercadona d'Economia Circular, que tindrà com a objectiu trobar fórmules per a aprofitar l'estalvi de recursos derivat de l'aplicació dels principis de l'economia circular.

La càtedra, que tindrà una duració de tres anys (2020-2023), estarà centrada en la indústria agroalimentària i el sector de la distribució. Amb la finalitat d'ajudar a buscar solucions per a maximitzar l'eficiència i minimitzar l'impacte ambiental, durant el primer any es perseguirà la identificació dels principals reptes per a millorar la incorporació de material reciclat en determinades famílies d'envasos, i també per a reciclar-los al final de la seua vida útil.

Les anàlisis han de permetre aportar arguments sòlids per a afavorir el debat responsable i extraure aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques en un àmbit, el de l'economia circular, que perseguix un ús racional dels recursos i evitar la generació de residus en els processos productius, de manera que les matèries primeres i els recursos naturals es puguen reincorporar a un cicle material o biològic tantes vegades com siga possible.

''Les càtedres són una eina idònia per a estretir la col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i el teixit empresarial amb l'objectiu d'impulsar la investigació en àmbits específics, desenvolupar idees que el mercat reclama o innovar en productes i metodologies competitives'', afirma el degà de la UPF BSM, Oriol Amat.

Per la seua part, el director de Relacions Institucionals de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, assenyala que amb esta càtedra ''Mercadona fa un pas més en el seu compromís per ser socialment responsables amb el medi ambient''. En este sentit, Morales apunta que l'impuls de la càtedra es ''complementa amb la resta de les iniciatives que la companyia ha posat en marxa com, per exemple, la denominada Estratègia 6.25, que pretén reduir un 25 % el plàstic en tots els supermercats de la cadena, afavorir que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tot el residu plàstic que es genere a les nostres botigues d'ací al 2025''.

L'equip de la càtedra

Per part de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la càtedra recau en professors especialitzats en les temàtiques i activitats del sector de l'economia circular procedents de la UPF, la UPF Barcelona School of Management i l'ESCI UPF.

La direcció és a càrrec de Carolina Luis Bassa, directora del Departament de Business and Management Strategy de la UPF Barcelona School of Management; Llorenç Begur, vicedegà de Professorat; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicacions de la UPF, i Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic.

Des de Mercadona, els responsables de la càtedra són Margarita Muñoz, directora de Responsabilitat Social; Adela Torres, gerent de Medi Ambient, i Alba Cabañas, consultora independent.

Representants de la UPF Barcelona School of Management i MercadonaRepresentants de la UPF Barcelona School of Management i Mercadona.

Logo EActiVat