La Política de Benestar Animal de Mercadona

La Política de Benestar Animal de Mercadona

09 de març de 2022
 • Mercadona disposa d'una Política de Benestar Animal que reflectix els esforços per a garantir unes condicions dignes per a l'animal durant tota la seua vida, i també la seguretat alimentària i la qualitat del producte.
 • Els proveïdors de carn, ous i llet de Mercadona estan certificats en Benestar Animal.
 • Mercadona subscriu els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i treballa per a col·laborar per a aconseguir-los en el marc de l'Agenda 2030.

En el marc de la seua responsabilitat social i treballant per una producció més sostenible, Mercadona està compromesa amb el benestar dels animals, una demanda ètica i social irrenunciable que l'empresa compartix amb els seus proveïdors de producte d'origen animal de marca pròpia.

L'objectiu de Mercadona és produir de manera sostenible tot el seu assortiment, i per eixe motiu disposa des de fa anys d'una Política de Benestar Animal. Esta política representa el compromís i l'esforç de la companyia i els seus proveïdors per a garantir no solament la màxima qualitat i seguretat dels productes, sinó també unes condicions dignes durant tota la vida de l'animal, tant en les explotacions ramaderes com en la resta de processos.

Com a part d'este compromís, Mercadona exigix a tots els seus proveïdors de carn, ous i llet que estiguen certificats en estàndards de Benestar Animal internacionalment reconeguts i que les seues pràctiques siguen auditades per organismes independents.

Política de Benestar Animal

La implicació de Mercadona amb el benestar dels animals es concreta en els següents compromisos recollits en la seua Política de Benestar Animal:

1. GARANTIR "LES 5 LLIBERTATS" DELS ANIMALS

El propòsit principal de la Política de Benestar Animal és assegurar que els animals siguen criats en unes bones condicions que asseguren el compliment de les 5 llibertats (5F):

 • Ben alimentats. Que els animals no passen ni fam ni set, per a la qual cosa han de tindre sempre accés a aigua potable i a una dieta adequada per a la seua bona salut i fortalesa.
 • Entorn confortable. Que els animals es troben sempre en un ambient adequat i en un allotjament còmode, amb zones de descans i refugis, amb ombres i amb una bona qualitat de l'aire.
 • Sans i forts. Que els animals tinguen salut i reben les mesures d'atenció correctes, basades en la prevenció (cuidant la postura, evitant-los dolors, malalties o lesions), en diagnòstics àgils i en tractaments adequats, en el cas que ho necessiten.
 • Comportament natural. Garantir que els animals puguen expressar i expressen un comportament normal i adequat, per a la qual cosa se'ls ha de proporcionar espai suficient en unes bones instal·lacions i en companyia d'animals de la mateixa espècie.
 • Estables i segurs. Oferir als animals una vida estable i segura garantint que es manegen de manera adequada i evitant-los qualsevol situació de por o patiment.

2. FORMACIÓ EN LES EXPLOTACIONS RAMADERES

 • Que el personal de les explotacions ramaderes i la resta de processos tinguen la formació adequada per a evitar qualsevol tipus de dolor o patiment induït pel maneig en la criança, en el transport o en el sacrifici.

3. CARN, OUS I LLET CERTIFICATS EN BENESTAR ANIMAL

 • Que tots els proveïdors de carn, ous i llet estiguen certificats en Benestar Animal per estàndards reconeguts a escala internacional i que complisquen els requisits de validesa establits per Mercadona. Esta certificació ha d'estar vigent en tot moment.

4. PROVEÏDORS ADHERITS AL PRAN

5. SISTEMES TANCATS DE GRAVACIÓ D'IMATGES

 • Que els centres de sacrifici que treballen productes per a Mercadona tinguen instal·lats sistemes tancats de gravació i emmagatzematge d'imatges amb la finalitat de controlar el bon maneig de l'animal.

6. OUS DE GALLINES LLIURES DE GÀBIA EN 2025

 • Hui, Mercadona ja oferix referències d'ous de gallines lliures de gàbia en tota la cadena; tant de gallines de corral com de gallines lliures de gàbies.
 • El 100 % dels ous frescos seran de gallines lliures de gàbies, de corral o criades a terra en sistemes no combinats*, abans de final de 2025.

*Un sistema "no combinat" és aquell que no permet la seua reconversió en sistema de gàbia.

7. COSMÈTICA NO TESTADA EN ANIMALS

 • Els productes cosmètics de marca pròpia no són testats en animals.

Esta política és susceptible de modificacions (que serien comunicades, si és el cas), amb la finalitat de mantindre's actualitzada respecte dels canvis que siguen procedents en matèria de benestar animal.

Resum de la Política de Benestar Animal de MercadonaResum de la Política de Benestar Animal de Mercadona.

A més d'una Política de Benestar Animal pròpia, Mercadona desenvolupa diverses estratègies enfocades a la producció sostenible, com la Política de Pesca Sostenible o les Pautes de Conducta Ètica per als Proveïdors. El propòsit del model productiu de Mercadona és equilibrar el creixement econòmic amb la inclusió social i la cura del medi ambient i per a això Mercadona treballa per un desenvolupament industrial que no pose en risc les necessitats productives, socials i ambientals de les generacions futures.

Per a conéixer altres fets i compromisos de Mercadona en matèria de producció sostenible, medi ambient o responsabilitat social, visiteu Cuidem el Planeta o Responsabilitat Social.

Benestar Animal Mercadona