Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

Esta és la política de medi ambient de Mercadona

05 de juny de 2020
  • Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental destinat a reduir l'impacte dels seus processos.
  • La companyia invertix més de 40 milions d'euros a l'any en protecció del medi ambient.
  • La política mediambiental de Mercadona se centra en tres àrees: estalvi energètic, optimització logística i gestió responsable dels residus.

La gestió eficient i responsable de tots els impactes que la companyia pot tindre en l'entorn mediambiental és fonamental per a la seua sostenibilitat.

Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental propi. Este sistema està centrat a reduir impactes en tres àrees principals:

  • Eficiència energètica per a l'estalvi energètic

L'ús responsable de l'energia forma part dels compromisos de la companyia. Una de les principals mesures per a continuar fomentant l'ús d'energies renovables és la renovació de les seues botigues amb un nou model de botiga més eficient, que consumix fins un 40 % menys que una botiga tradicional.

Així mateix, la companyia impulsa altres iniciatives ecoinnovadores que contribuïxen a reduir impactes en matèria energètica. Per exemple, la implantació d'algunes botigues per a millorar el seu impacte en el medi ambient, que reduïx la contaminació i l'anomenat efecte illa de calor.

Estratègies d'estalvi d'energètic de Mercadona

  • Optimització logística

Mercadona continua amb l'aposta pel transport sostenible, amb l'optimització de les càrregues i rutes i l'objectiu logístic de ''transportar més amb menys recursos naturals'''.

A esta gestió eficient del transport per carretera, amb estratègies com l'optimització mitjançant l'ompliment de camions, la logística silenciosa o l'aposta per camions propulsats a gas natural liquat (GNL) o els megatràilers, se sumen altres mesures com la instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. La companyia, per a fomentar el transport eficient a la Societat, disposa de més de 1.000 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els pàrquings de la seua xarxa de supermercats.

Estratègies d'optimització logística de Mercadona

  • Gestió de residus i economia circular

Mercadona centra la seua estratègia de gestió de residus en la prevenció, perquè considera que ''el millor residu és el que no es genera''. És per això que des de la companyia s'apliquen els principis de l'economia circular amb mesures per a reduir i gestionar millor els residus que es generen, amb una taxa de reciclatge que se situa en el 76 % i que anirà incrementant any a any fins a arribar al 100 % en 2025.

A més, fa més de 20 anys Mercadona ja va començar a aplicar alguns dels principis de l'economia circular com la utilització i reutilització de caixes verdes de plàstic per a servir els productes frescos a les seues botigues.

Estratègies de gestió de residus de Mercadona

Gestió dels plàstics en Mercadona

En el marc de la gestió eficient dels residus, se suma la Política de reducció de plàstics en Mercadona. La companyia, en col·laboració amb els seus proveïdors, treballa per a abordar la reducció de l'ús del plàstic amb l'objectiu d'evitar que el seu residu es convertisca en desaprofitament. Per exemple, en 2019 va dur a terme l'eliminació de les bosses de plàstic d'un sol ús en línia de caixes, i les va substituir per la tradicional cistella de ràfia, les bosses de paper reciclable i noves bosses reutilitzables amb un 50-70 % de plàstic procedent de l'embalatge utilitzat a les botigues.

Mercadona està immersa en el compliment d'un triple objectiu amb límit l'any 2025 perquè s'hagen reduït un 25 % l'ús de plàstics, que el 100 % dels envasos de marca pròpia siguen reciclables i que el 100 % dels residus siguen reciclats.

Política amb els plàstics de Mercadona

Aposta pel medi ambient i l'economia circular en Mercadona

La gestió mediambiental és fonamental perquè Mercadona ''siga una empresa que la societat vulga que existisca''. En 2019 la companyia va destinar més de 40 milions d'euros en protecció al medi ambient, amb la implantació de mesures per a millorar els seus processos en benefici de l'entorn aplicant els principis de l'economia circular. I continuarà treballant de manera activa, com a part de les seues prioritats, introduint millores i destinant esforços per a analitzar l'impacte de la seua activitat i així poder minimitzar-lo.

Gestió de l'economia circular de Mercadona

Per a conéixer més sobre què està fent la companyia en matèria mediambiental i quines són les últimes actuacions, pots consultar la memòria biennal de medi ambient de Mercadona o l'apartat de Medi ambient.

Logo EActiVat