Att cliente

Productes i servicis

Registre sanitari i fitxa tècnica

Registre sanitari: "Cap comerç minorista té l'obligació d'inscriure's en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA), la legislació no ho preveu." Fitxa tècnica: Per a obtindre les fitxes tècniques dels productes, contacta amb el mateix proveïdor/fabricant del producte les dades del qual apareixen en l'envàs.