Att cliente

Treball

Hi ha alguna condició per a seleccionar els candidats?

En els processos de selecció que fem, no preveiem l'exclusió per motius de procedència, edat, minusvalidesa o sexe. Valorem la capacitat de compromís i adaptació.