Att cliente

Altres Temes

Feu donacions de productes?

Col·laborem amb més de 140 menjadors socials i altres entitats de tota Espanya, per a portar-los diàriament els productes que retirem de la venda, però que són aptes per al consum: https://info.mercadona.es/va/actualitat

Els productes caducats que no són aptes per al consum, són retirats de la venda i es porten a reciclar per a donar-los altres usos, com ara la producció d'energia o el compostatge, entre altres.

En 2017 hem donat 9.600 tones a bancs d'aliments, menjadors socials i altres entitats socials de tota Espanya i col·laborat amb més de 140 menjadors socials.https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-colabora-con-mas-de-100-comedores-sociales-y-55-bancos-de-alimentos-y-entidades-beneficas/news

D'altra banda, tenim el compromís de col·laboració amb els bancs d'aliments en les recollides d'aliments que s'han celebrat i es continuen celebrant en ciutats de tota Espanya, posant a disposició dels voluntaris tant els nostres supermercats com els nostres recursos logístics. Gràcies a estes campanyes concretes, i a la generositat dels nostres clients (el mèrit és d'ells) hem recol·lectat més de 6.000 tones de menjar en els nostres centres.

Estem molt satisfets de participar en estes accions solidàries, ja que es tracta d'una ajuda real i efectiva per als conciutadans que passen necessitat. Si vols més informació, pots consultar-la en la pàgina web de la Federació Espanyola de Banc d'Aliments: https://www.fesbal.org/