Att cliente

Altres Temes

Bosses i el nostre compromís amb el Medi Ambient

Ens estem adaptant a la legislació nacional, que ens obliga a reduir el consum i potenciar la reutilització de les bosses. A més, hem incorporat una bossa de paper com a alternativa al plàstic.

Estem constantment treballant per a millorar els nostres processos i a mesura que es vagen implementant les millores i actualitzant la informació rellevant, la farem pública a través del web i de les nostres xarxes socials.

Pots consultar la nostra informació ambiental tant en la nostra memòria anual com en la nostra memòria bianual de medi ambient, els dos disponibles en la pàgina web de Mercadona: https://www.mercadona.es/es/conocenos/sala-de-prensa