Att cliente

Altres Temes

Arreplegueu piles per a reciclar?

En Mercadona col·laborem amb un Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor perquè totes les piles que els nostres clients depositen en els nostres contenidors siguen reciclades per un gestor autoritzat en la seua totalitat.

Totes les nostres botigues tenen un contenidor de piles usades. Si no el trobeu, pregunteu a algun responsable de la botiga, que us indicarà la seua ubicació.