Att cliente

Produtos e servizos

Rexistro sanitario e ficha técnica.

Rexistro sanitario: "Ningún comercio polo miúdo ten a obriga de inscribirse no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos (RXSEAA), a lexislación non o contempla." Ficha técnica: Para obter as fichas técnicas dos produtos contacta co propio provedor / fabricante do produto cuxos datos aparecen no envase.