Att cliente

Emprego

Hai algunha condición para seleccionar os Candidatos?

Nos procesos de selección que realizamos, non contemplamos a exclusión por motivos de procedencia, idade, discapacidade ou sexo. Valoramos a capacidade de compromiso e adaptación.