Att cliente

Outros Temas

Facedes doazóns de produtos?

Colaboramos con máis de 210 comedores sociais e outras entidades de toda España, para levarlles diariamente aqueles produtos que retiramos da venda, pero que son aptos para o consumo: https://info.mercadona.es/es/actualidad/donaciones-de-alimentos/new-tag

Os produtos caducados que non son aptos para o consumo, son retirados da venda e lévanse a reciclar para darlles outros usos como produción de enerxía ou compostaxe, entre outros.

En 2019 doamos mais de 9.100 toneladas a bancos de alimentos, comedores sociais e outras entidades sociais de toda España e colaboramos con máis de 210 comedores sociais.

https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-colabora-con-mas-de-100-comedores-sociales-y-55-bancos-de-alimentos-y-entidades-beneficas/news

Por outra parte, temos o compromiso de colaboración cos Bancos de Alimentos nas recollidas de alimentos que se celebraron e se seguen celebrando en cidades de toda España, poñemos a disposición dos voluntarios tanto os nosos supermercados como os nosos recursos loxísticos. Grazas a estas campañas concretas, e á xenerosidade dos nosos Clientes (o mérito é deles), recollemos máis de 6.000 toneladas de comida nos nosos centros.

Estamos moi satisfeitos de participar nestas accións solidarias, xa que se trata dunha axuda real e efectiva para aqueles concidadáns que atravesan unha situación de necesidade. Se queres máis información, podes consultala na web da Federación española de Bancos de Alimentos: https://www.fesbal.org/