Att cliente

Con que Tarxetas Bancarias podo pagar?

Con que Tarxetas Bancarias podo pagar?

Aceptamos calquera tarxeta bancaria que leve o símbolo de VISA, MASTERCARD OU MAESTRO, incluídas as tarxetas que non levan  nome (tarxetas regalo, pagamento previo, etc.)