Att cliente

Outros Temas

Como podo utilizar a sinatura dixital no formulario de contacto?

Para asinar dixitalmente o noso formulario de contacto, primeiro debes descargar o seguinte compoñente facendo clic aquí

A partir deste momento, e unha vez descargado e instalado o compoñente, terás a oportunidade de utilizar a sinatura dixital accedendo sempre dende este enlace