Persoal de mantemento a tomar a temperatura

Vagas de emprego de Mercadona en Pontevedra

05 de outubro de 2017

Oferta de emprego Mercadona en Pontevedra

Para cubrir a necesidade de postos fixos para tendas de Mercadona na Zona do Salnés (Vilagarcía de Arousa, Cambados e Sanxenxo) Pontevedra, hai vagas de emprego para persoal de mantemento de supermercado:

Os requisitos necesarios para optar ao posto son os seguintes:

Candidatos con estudos de FPI, FPII, Grao medio ou Grao superior de electricidade/electrónica/electromecánica/mecánica con coñecementos en instalacións eléctricas. Dispoñibilidade para traballar de luns a sábados en xornada semanal de 40 horas, en quenda de mañá. Dispoñibilidade para se desprazar durante 7 semanas ao centro de formación en Valencia.

Condicións laborais en Mercadona

Mercadona ofrece:

  • Contrato fixo desde o primeiro día.
  • Xornada de 40 horas semanais.
  • Soldo inicial de 1.297 € brutos ao mes, con progresión salarial.
  • Aloxamento e manutención, durante a formación, van por conta da empresa. Viaxes pagas cada 15 días para a casa (fins de semana).

A compañía toma conta da formación das súas traballadoras e traballadores

Máis información sobre as Condicións laborais en Mercadona.

As persoas interesadas nas diferentes propostas de emprego de Mercadona en Pontevedra  poden presentar as solicitudes de emprego na nosa web, apartado "Emprego"  e rexistrar o seu Currículum.