Garbitu igerilekua pausoz pauso, eta egin haren mantentze-lanak beharrezko produktu eta aholkuak kontuan hartuta.

Igerilekuen garbiketa eta mantentze-lanak

2019ko maiatzaren 30a

Hona hemen igerilekuak garbitzeko eta horien mantentze-lanak egiteko pauso guztiak azaltzen dizkizun gida; eta, horrez gain, baldintza optimoetan erabiltzeko behar dituzun produktuen zerrenda. Igerilekua baldin baduzu, eguraldi ona iristearekin batera buruan izango duzu hura martxan jartzea eta haren mantentze-lanak egitea; beraz, ondo etorriko zaizkizu aholku baliagarri hauek.

Kontuan hartu igerilekuetarako produktu-aukera hau gure denda batzuetan bakarrik dagoela. Galdetu zein den gertuen duzun denda: 900 500 103.

Igerilekuak garbitzeko eta horien mantentze-lanak egiteko aholkuak

Ikusi arretaz igerilekuak pausoz pauso garbitzeko eta horien mantentze-lanak egiteko bideo hau:

Lehenengo, uraren bolumena kalkulatu behar duzu m3-tan, zenbat produktu erabili behar duzu jakiteko.

Calcular el volumen del agua en m3 para saber la cantidad de producto para piscinas de Mercadona que necesitas.

Paso a paso para limpiar y mantener la piscina con los productos y consejos necesarios.

Hiru aukera ditugu:

Tres escenarios posibles a la hora de llevar a cabo el mantenimiento de tu piscina con productos Mercadona.

1. Igerileku bete berria

Productos y paso a paso para mantenimiento de una piscina recién llena.

1.1. Neurtu Ph-a eta kloroa horiek analizatzeko kitarekin.

Medir los niveles del agua con el Kit Analizador de Ph y Cloro de Mercadona.

1.2. Doitu biak

1.2.1. Ph-a maila optimotik behera baldin badago: doitu Ph-a handitzeko produktua erabilita. (maila optimoa 7,2 eta 7,6 artean). Kantitatea doitzeko, kontuan hartu igerilekuaren m3 -ak eta zenbat dezima handitu behar diren.

Ajustar los niveles de Ph y Cloro con productos de Mercadona.

1.2.2. Ph-a maila optimotik gora baldin badago: doitu Ph-a txikitzeko produktua erabilita. (maila optimoa 7,2 eta 7,6 artean). Kantitatea doitzeko, kontuan hartu igerilekuaren m3-ak eta zenbat dezima txikitu behar diren.

Regular el ph con el Reductor de Ph de Mercadona

1.2.3. Kloro-maila 1ean mantendu. Doitu pikorretan saltzen den kloro bizkorrarekin. Doitu kantitatea zure igerilekuko m3-en arabera.

Regular los niveles de cloro con el Cloro Rápido Granulado de Mercadona.

Kloro-maila 1 baino altuagoa bada, utzi ura iragazten 2-4 orduz, kloroa lurrundu arte.

1.3. Igerilekuaren mantentze-lanak egitea, prestaketak egin ondoren.

1.3.1. Hautatu bi kloro-tabletetako bat.

Para mantener la piscina tras la puesta a punto, escoger entre las dos tablas de cloro de Mercadona.

1.3.2. Jarri tableta dosifikatzailean eta utzi ur gainean.

Colocar la tableta en el dosificador de Mercadona.

Dejar flotando en el agua el dosificador de Mercadona.

1.3.3. Erabili algen kontrako likidoa.

Usar el Antialgas Líquido de Mercadona.

2. Erabilitako ura duen igerilekua

2.1. Ur berde opakua

Xurgatu sedimentuak hondoa garbitzeko gailu batekin.

Aspirar los sedimentos con un barrefondo

2.2. Ur berde zeharrargia

Tratatu algak talka-klorazioarekin. Doitu kantitatea zure igerilekuko m3-en arabera.​

Tratar las algas con una Cloración de Choque de Mercadona.

2.3.Ur gardena, baina ez-kristalinoa

Erabili uhertasuna ezabatzekoa ura uhertzen duten partikulak hondora eramateko. Doitu kantitatea zure igerilekuko m3-en arabera. Ondoren, jaso hondoa garbitzeko gailuarekin.

Usar el eliminador de Turbidez de Mercadona para llevar al fondo las partículas que enturbian el agua.

2.4. Ur kristalinoa

Prestaketak egin: Ph-aren eta kloroaren analisia eta mantentze-lanak.​

Realizar una puesta a punto: Análisis de Ph y Cloro y Mantenimiento de Mercadona.

3. Igerilekuan ibiltzeko garaiaren amaiera

3.1. Bi hilean behin, neguko mantentzen-lanak egin behar dituzu, hurrengo udan ura behar bezala berreskuratuko dela bermatzeko.

Cada dos meses debes realizar el Mantenimiento de Invierno para garantizar la recuperación del agua de cara a la próxima campaña.

Gomendioak

1. Igerileku txikietarako, erabili Miniigerilekuen kita.

Para piscinas pequeñas usar el Kit Minipiscinas de Mercadona.

2. Skimmer-a duten igerilekuetan, ura kristalino mantentzeko, jarri uhertasuna ezabatzekoa zakutxotan.

En piscinas con skimmer, para el mantenimiento de agua cristalina, poner el Eliminador de Turbidez en saquitos. de Mercadona.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

3. Erabili produktuak uretan inor ez dagoela, eta iragazkia martxan dagoela, hobeto zabaltzeko.

Beste gomendio batzuk

Udan, ez ahaztu eltxoetatik babestea Ezagutu gure eltxo-kontrako produktuen sorta.