Legal

Legal

El nostre Codi de Conducta


Som una empresa que, a través del nostre model de gestió de Qualitat Total, cerca la satisfacció dels nostres cinc components: "El Cap", com internament anomenem el client, el Treballador, el Proveïdor, la Societat i el Capital.


Per a això, és la nostra prioritat comunicar clarament quins són els principis que ens guien en la nostra manera d'actuar. Amb aquest objectiu, hem elaborat un Codi de Conducta que té com a missió assegurar el compliment dels nostres valors i de la Llei:

Una altra informació

Legalitat

Legalitat

Tots hem de complir les lleis i les normatives que regulen l'activitat de la companyia a cada país.

Integritat i responsabilitat

Integritat i responsabilitat

Mantenir una relació d'honestedat i confiança amb els "Caps", els Treballadors, els Proveïdors i la Societat és fonamental per complir amb la Missió de Mercadona. A tots els components als quals sigui aplicable aquest Codi, Mercadona els vol transmetre i, alhora, exigir un comportament i una actuació lleials, diligents, eficients i orientats a la satisfacció dels 5 components.

Crompromis

Crompromis

L’"orgull de pertinença" a Mercadona ha de ser una constant que dirigeixi l'actuació de tots els qui formem la companyia, que ens serveixi de guia per al compliment de la Missió i que ens faci sentir part integrant de Mercadona.

Com complim el codi?

Com complim el codi?


Per complir el nostre Codi de Conducta és important que es detecti a temps qualsevol comportament no desitjat. És per això que, a banda de la cadena habitual que els empleats coneixen i poden utilitzar a través de la comunicació interna, a Mercadona hem implantat un canal confidencial que ofereix als empleats, els clients, els proveïdors, els accionistes i altres tercers interessats la possibilitat de presentar denúncies relacionades amb preocupacions o queixes sobre ​​actes de corrupció, delictes financers i fiscals, medi ambient i qualsevol tipus de conducta il·legal.

Veure’n més
Vies de comunicació
Consulta

Consulta

Ens pot enviar les seves preguntes a través d’un formulari.