zona de congelats en un supermercat

El compromís de Mercadona amb l’estalvi energètic

23 de octubre de 2020
  • Mercadona aposta per l'eficiència energètica en tots els seus processos per aun ús responsable de l'energia.
  • Les mesures implantades a les noves botigues eficients permeten un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte d’una botiga tradicional.
  • La companyia inverteix més de 40 milions d'euros anuals en matèria de medi ambient.

Una de les àrees fonamentals en què se centra la política mediambiental de Mercadona és l'ús responsable de l'energia. La companyia continua fomentant l'ús d'energies renovables tant a les seves botigues com als blocs logístics, impulsant iniciatives per reduir el consum i ser més respectuosos amb el medi ambient.

Vídeo en castellà

En matèria d'estalvi energètic, Mercadona té implantades diverses mesures, com ara la renovació de les botigues amb un nou model més eficient i sostenible. Aquests espais de venda consumeixen fins a un 40 % menys en il·luminació i refrigeració que una botiga tradicional.

La companyia té més de 800 supermercats adaptats a aquest nou model, que disposa d'un sistema d'il·luminació LED, contribueix a la recuperació i el reaprofitament de la calor residual, introdueix millores d'aïllament i un sistema de gestió d'alarmes que garanteix diàriament la temperatura òptima dels mobles refrigerats.

Per aconseguir l'objectiu de reduir el consum, els supermercats de la cadena disposen també d'un sistema automàtic que gestiona els horaris d'obertura i tancament, per garantir que els sistemes d'il·luminació, d’extracció i de climatització estiguin només encesos quan calgui. En aquesta línia, Mercadona disposa d'un sistema d'estalvi energètic en la instal·lació de climatització que permet adaptar el consum en funció de la temperatura exterior de manera automàtica.

Mesures d'estalvi energètic a les botigues de MercadonaResum d’algunes de les mesures d’estalvi energètic de Mercadona.

D'altra banda, hi ha altres iniciatives ecoinnovadores que Mercadona du a terme per reduir impactes en matèria energètica, com la implantació de jardins en algunes botigues per millorar la integració en l'entorn i reduir la contaminació i l'anomenat efecte illa de calor. És el cas de les cobertes enjardinades en alguns supermercats de Madrid, que aporten avantatges estètics, socials i mediambientals tant a la botiga com a l'entorn.

Política de Medi Ambient de Mercadona

Mercadona disposa des de fa anys d’un sistema de gestió ambiental propi amb l'objectiu de reduir l'impacte dels seus processos. L’exercici passat, la companyia va invertir més de 40 milions d'euros en protecció del medi ambient. La política mediambiental de Mercadona se centra en tres àrees: estalvi energètic, optimització logística i gestió responsable dels residus.

Imatge de capçalera: zona de congelats en un supermercat.

Logo EActiVat