Att cliente

Ocupació

Hi ha alguna condició a l’hora de seleccionar els candidats?

En els processos de selecció que fem no contemplem l'exclusió per motius de procedència, edat, minusvalidesa o sexe. Valorem la capacitat de compromís i adaptació.