Att cliente

Altres Temes

Feu donacions de productes?

Col·laborem amb més de 210 menjadors socials i altres entitats de tot Espanya, als quals portem diàriament els productes que retirem de la venda, però que són aptes per al consum:  https://info.mercadona.es/es/actualidad/donaciones-de-alimentos/new-tag

Els productes caducats que no són aptes per al consum es retiren de la venda i es porten a reciclar per donar-los altres usos, com ara la producció d'energia o el compostatge, entre d'altres.

El 2019 hem donat més de 9.100 tones a bancs d'aliments, menjadors socials i altres entitats socials de tot Espanya i hem col·laborat amb més de 210 menjadors socials.

https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-colabora-con-mas-de-100-comedores-sociales-y-55-bancos-de-alimentos-y-entidades-beneficas/news

D'altra banda, tenim el compromís de col·laboració amb els Bancs d'Aliments en les recollides d'aliments que s'han celebrat i se segueixen celebrant a ciutats de tot Espanya, en què posem a disposició dels voluntaris tant els nostres supermercats com els nostres recursos logístics. Gràcies a aquestes campanyes concretes i a la generositat dels nostres Clients (el mèrit és d'ells), hem recollit més de 6.000 tones de menjar als nostres centres.

Estem molt satisfets de participar en aquestes accions solidàries, ja que es tracta d'un ajut real i efectiu per a aquells conciutadans que es troben en una situació de necessitat. Si vols més informació, la pots consultar al web de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments: https://www.fesbal.org/