Att cliente

Altres Temes

El nostre compromís amb el medi ambient

El sistema de gestió ambiental de Mercadona està enfocat a reduir els residus i aprofitar els recursos naturals al màxim. És per això que tenim un sistema de gestió de residus enfocat a la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Fomentem la reutilització de les bosses de compra i oferim bosses fetes amb plàstic reciclat o paper, que són al seu torn reciclables. Així mateix, tenim un sistema de recollida de residus que comprèn tant els residus que genera Mercadona com altres que el Cap pot dipositar a les botigues, com ara les piles, per a assegurar-ne la gestió correcta. En relació amb els envasos de plàstic, treballem conjuntament amb els nostres proveïdors/fabricants perquè tots els nostres productes compleixin els estàndards més estrictes de seguretat alimentària, sostenibilitat i qualitat. El nostre objectiu és aconseguir que cada envàs sigui el més adequat per a complir la seva funció fent un ús racional dels recursos i posant en pràctica diverses estratègies per reduir, quan és possible, el plàstic utilitzat.
Pots trobar més informació sobre els nostres compromisos amb el medi ambient a la nostra memòria anual i a la memòria ambiental, disponibles a: https://info.mercadona.es/ca/cuidem-el-planeta-0/compromis-sostenible